Fencing

BENI RABINOWITZ

17 Nov 2021 | 10:06

Rabinowitz là Học giả ACC-Vận động viên của năm năm 2021, đồng thời đứng thứ sáu trong môn đấu kiếm kiếm tại NCAAs để giành được danh hiệu toàn Mỹ cho đội hạng hai.